Vizesitesi

Vizeler


VİZE ALIRKEN, HANGİ BELGELER İSTENİR?
Vize başvurusunda istenilen belgeler ülkeden ülkeye, seyahat amacına veya başvuranın pasaportunun tütüne (diplomatik, hizmet, hususi, umuma mahsus pasaport veya seyahat belgesi) ve hatta zamandan zamana büyük değişiklikler gösterebilmektedir. İlgili temsilcilikten bilgi alınması gerekmektedir.

VİZE BAŞVURUSU YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİM?
Bir vize başvurusunda genel kural başvurunun şahsen yapılmasıdır.
Pasaportun yıpranmamış olması gerekir. Yıpranmış pasaporta vize alsanız dahi sınırdan geri çevrilmeniz mümkündür. Pasaportunuzu yenilemenizde yarar vardır. (Pasaport başvurusuna ilişkin ayrıntılı bilgi için: www.egm.gov.tr adresindeki internet sitesine bakınız.)
Pasaportunuzun geçerlilik süresinin başvuru tarihinden itibaren en az bir yıl olmasına özen göstermelisiniz. Bu hususu vize talep edeceğiniz ülkenin temsilciliğinden teyit ettirmenizde yarar vardır.
Mülakat sırasında, yetkilinin sorularına doğru yanıtlar vermeniz önemlidir.
Başvurunuzu eksiksiz belgelerle yapınız. Tahrif edilmiş veya sahte belgelerle başvuruda bulunmak yasalara göre suçtur.
Başvurunuzun reddedilebileceğini önceden kabul ediniz.
Mülakat sırasında, yetkilinin, hakkınızda olumlu izlenim edinmesi, başvurunuzun kabul edilme şansını arttırır.
Seyahatinizi gerçekleştirebilecek ekonomik olanaklara sahip olduğunuzu belgelemeniz beklenir.
Mülakatın amacı; seyahat edeceğiniz ülkenin makamlarının bu ülkeye seyahat edecek yabancılar için belirlediği koşulları taşıyıp taşımadığınızı anlamaktır.
İşsiz iseniz, veya kendinizin ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin geçimlerini sağlayabilecek düzenli ve yeterli bir gelir düzeyine sahip değil iseniz, potansiyel bir göçmen olarak kabul edileceğinizden, vize alma şansınız oldukça düşüktür. Bu durumda iseniz, vize başvurusunda bulunmamanız uygun olacaktır. Zira, bazı ülkeler bir ülkeden (örneğin; Türkiye’den) yapılan vize başvurularındaki ret oranını (Örneğin % 3’ün üzerinde) göz önünde bulundurarak, bu ülkeyi göç açısından riskli ülkeler arasında kabul etmekte ve sözkonusu ülkeye yönelik vize koşullarını daha sıkı kurallara bağlamakta veya, aksi halde, bu koşulları hafifletmekte ve bir sonraki aşamada da vize zorunluluğunu kaldırmaktadır. Reddedileceğini bildiğiniz bir talepte bulunmaktan kaçınmanız zaman ve para tasarruf etmenizi de sağlayabilir.
Bazı ülkeler vize harcının yanında, yüksek sayılabilecek meblağlarda başvuru veya işlem harcı almaktadırlar. Örneğin; ABD temsilciliklerine yapacağınız reddedilmiş her başvurunuz size 116 dolara mal olmaktadır. İlk başvurunuzda vize alırsanız vizenizin maliyeti 118 dolar olacaktır. (Bakınız: http://ankara.usembassy.gov) Bu koşullar ülkeden ülkeye değişmektedir. İlgili temsilcilikten bilgi almanızda yarar vardır.

BİR ÜLKENİN HANGİ TEMSİLCİLİĞİNDEN VİZE ALABİLİRİM?
Uluslararası kural; vize başvurunuzu daimi ikametinizin olduğu yerden yapmanızdır. Örneğin; Almanya’da daimi ikametiniz var ve Malezya’ya seyahat edecek iseniz, vize başvurunuzu bu ülkedeki Malezya temsilciliğine yapabilirsiniz. Ukrayna’da oturma ve çalışma iznine sahipseniz, İsviçre’deki ABD temsilciliği vize başvurunuzu daimi ikametinizin olduğu yerdeki (Ukrayna) ABD temsilciliğine yapmanızı telkin edecektir.

Bir ülkenin Türkiye’de birden çok Başkonsolosluk ve Konsolosluğu var ise, vize başvurunuzu ikametinizin bulunduğu yere yakın olan temsilciliğe yapmanız gerekir. Bu hususu da ilgili temsilcilikten önceden öğrenmenizde yarar vardır.

KİMLERE VİZE VERİLMEZ?
Bir ülkeye hangi yabancının girebileceğine karar vermek, uluslararası hukuka göre, o devletin egemenlik yetkilerindendir. Bu husus, tartışılmaz temel bir kuraldır. Devletler ülkelerine hangi yabancıların girebileceğini kendi ulusal çıkarlarına göre belirlerler. Her devletin ülkesine girmeleri yasaklı/sakıncalı yabancılar listesi vardır. Ayrıca, yasaklılar listesinde bulunmayan bir yabancıya, ekonomik olarak yük olabileceği, kamu düzenini bozabileceği ve kamu sağlığına risk oluşturabileceği gerekçeleriyle vize verilmemesi mümkündür.

BİR ÜLKENİN VİZE BAŞVURUMU REDDETMEYE HAKKI VAR MIDIR?
Uluslararası hukukta Devletlerin ulusal egemenlik yetkileri esastır. Bu egemenliklerini sınırları içerisinde çıkardıkları yasalar ile diledikleri gibi kullanırlar. Ulusal egemenlik yetkileri arasında ülkelerine hangi yabancıların hangi koşullarla girebileceklerini belirlemek de vardır. Vize bu amaca hizmet etmektedir. Devletin bu yetkisi uluslararası hukuk bakımından tartışılmazdır. Devletler egemenlik yetkilerini kendi iradeleriyle sınırlayabilirler.

BAŞVURUM REDDEDİLİRSE, NASIL İTİRAZ EDEBİLİRİM?
Vize başvurunuzun reddi halinde, itiraz için yargı yolunun açık olduğu ülkeler sayıca fazla değildir. Ayrıca, genelde uzun zaman alan mahkeme süreci sonunda mahkemenin devlet aleyhine sonuçlanma olasılığı çok zayıftır. Diğer önemli bir husus, bir devletin yasaları yargı yolunu vize müracaatçısının itirazı için açık tutuyorsa, bu davaya o devletin mahkemeleri bakacaktır. Dolayısıyla, o ülkenin bir avukatını tutmanız gerekmektedir.

VİZE BAŞVURUM REDDEDİLİRSE, TEKRAR BAŞVURABİLİR MİYİM?
Genelde ilgili ülkeler başvuru sayısına sınırlama koymamaktadırlar. Ancak, ilk başvuru koşullarınızda (ekonomik durumunuzun iyileşmesi, seyahat nedeninizin farklı olması gibi) bir değişiklik yok ise, ikinci başvuru para ve zaman kaybına yol açabilecektir. Zira Batılı ülkeler başta olmak üzere, bazı ülkeler vize harcı ve vize işlem harcı adı altında tahsil ettikleri meblağları vize talebi reddedilse dahi iade etmemektedirler.

PASAPORTUMA VİZE BAŞVURUSUNDA BULUNDUĞUM TEMSİLCİLİK KAŞE VURDU. BUNUN ANLAMI NEDİR?
Temsilciliklerin kaşe vurmaları giderek yaygınlaşan bir uygulamadır. Bu tür kaşelerde çoğunlukla, temsilciliğin bulunduğu kentin adı veya kısaltması ile bir tarih (başvurunun işlem gördüğü tarihtir) bulunur. Pasaportunuzdaki böyle bir kayıt tekrar başvuruda bulunmanıza engel değildir. Bu kayıt diğer temsilciliklere yapacağınız başvurularınızın reddedileceği anlamına gelmez. Ancak, sözkonusu kaşe bir Schengen ülkesi tarafından pasaportunuza vurulmuşsa, diğer bir Schengen ülkesinin vize başvurunuzu daha titiz bir şekilde incelemesi olasıdır.

PASAPORTUMDAKİ KAŞE İNSAN HAKLARININ ÇİĞNENMESİ DEMEK DEĞİL MİDİR?
Seyahat özgürlüğü temel insan haklarındandır. Ancak, devletlerin ülkelerine hangi yabancıların gireceklerine karar verme yetkileri tam ve tartışılmaz bir uluslararası hukuk ilkesidir. Unutulmaması gereken husus, vize uygulaması tanımı itibariyle seyahat özgürlüğüne yönelik başlıbaşına bir sınırlamadır. Sizin, bir ülkeye girememeniz, seyahat özgürlüğünüzün sınırlanması gibi görünse de, devletlerin de sizin ülkelerine girip giremeyeceğinize karar verme hakkı vardır. Sözkonusu kaşe ise, esasen, temsilciliğin yapılan işlemi izlemesine yardımcı olmaktadır. Bir pasaport, hamilinin bir ülkeye seyahat edebileceğine ilişkin hamilinin lehine kayıtlar içerebileceği gibi, aleyhine kayıtlar da içerebilir.

VİZE İHLALİ NEDİR?
Vize ihlali, aldığınız vizenin üzerinde belirtilen süreden daha fazla vizeyi veren ülkede kalmanız veya vizeyi veriliş amacı dışında kullanmanızdır. Örneğin; bir öğrenci vizesi ile çalışmak veya, turist vizesi ile öğrenim görmek vize ihlalidir.

VİZE İHLALİ YAPARSAM, SONUÇLARI NE OLUR?
Ziyaret ettiğiniz ülkeden sınır dışı edilirsiniz. Hakkınızda ülkeye sürekli veya geçici giriş yasağı konulabilir ve/veya para cezası ödemek zorunda kalabilirsiniz.

SCHENGEN VİZESİ NEDİR?
1995’te yürürlüğe giren Schengen Sözleşmesi ile bu Sözleşmeye taraf ülkeler aralarındaki sınırlardaki (“iç sınır’” denilmektedir) kontrollerini kaldırmışlardır. Böylece, oluşturulan Schengen bölgesinde dış sınır kontrollerinde ortak uygulama ve kurallar hayata geçirilmiştir. Bu işbirliği vize, polis ve yargı alanlarındaki işbirliğini kapsamaktadır. Schengen’e üye ülkeler şunlardır: Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan. Ayrıca, AB’ye üye olmayan İzlanda ve Norveç de Schengen ülkeleri ile özel bir anlaşma imzalayarak, aynı uygulamaları benimsemişlerdir. Bir yabancı Schengen bölgesine üye ülkelerden birinin vizesi ile girdiğinde diğerine serbestçe seyahat edebilir. Ancak, seyahatin süresi vizenin üzerinde kayıtlı süre ile sınırlıdır. AB Komisyonu Schengen uygulamalarına ilişkin önerilerde bulunmakla sorumludur. Schengen ülkeleri ortak SIS veya Schengen Information System adı verilen bir veri tabanından yararlanırlar. Bu veri bankasında, Schengen ülkelerine girmesi gereken kişilerle ilgili bilgiler başta olmak üzere çeşitli bilgiler yer alır ve üye ülkelerin yetkili makamlarının kullanımına açıktır.

TÜRK VATANDAŞLARINA TRANSİT GEÇİŞLERDE ÖZELLİKLE BALKAN ÜLKELERİNDE VİZE MUAFİYETİ OLDUĞUNU DUYDUM. KONU HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?
Bu konuda etraflıca bilgi sahibi olmak ve vatandaşlarımıza ikili düzenlemeler çerçevesinde sağlanan vize kolaylık ve muafiyetlerini görmek istiyorsanız, ilk olarak Bakanlığımız internet sitesinin Konsolosluk/Vize Uygulamaları/Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları başlığına bakmanızı öneririz.

Konuya ilişkin detayları Bakanlığımızdan veya başvuruda bulunduğunuz ülke temsilciliğinden de öğrenebilirsiniz.

Buna ek olarak, AB üyesi ülke vizeleri/oturma izinleri veya Schengen vizesi hamili vatandaşlarımıza da çeşitli kolaylıklar sağlanmaktadır. Bu çerçevede;

-AB ülkeleri/Schengen vizesi hamili veya AB/Schengen ülkeleri ile İsviçre ve Lihtenştayn’da ikamet izni bulunan umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız Bulgaristan üzerinden 5 güne kadar vizesiz transit geçiş hakkına sahiptir.

-AB ülkeleri veya İsviçre’de geçerli oturum sahibi umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız Sırbistan ve Karadağ üzerinden 5 güne kadar vizesiz transit geçiş yapabilmektedir.

-AB veya bir Schengen ülkesi tarafından düzenlenmiş geçerli vize veya ikamet tezkeresi veya İsviçre veya Lihtenştayn ikamet tezkeresi hamili umuma mahsus pasaport hamilleri Romanya üzerinden 5 güne kadar vizesiz transit geçiş hakkına sahiptir.

-Geçerlilik süresi üç aydan uzun herhangi bir AB/EFTA ülkesinde daimi oturma iznine sahip vatandaşlarımız Slovenya’ya 90 güne kadar vizesiz girebilmektedir. Ayrıca geçerlilik süresi onbeş günden uzun herhangi bir AB/EFTA ülkesinde oturma izni veya C tipi Schengen vizesi sahibi vatandaşlarımız ise Slovenya’ya 15 güne kadar vizesiz girebilmektedir.

İKİ TÜRKÜN AVRUPA’DA AÇTIKLARI BİR DAVAYI KAZANDIKLARINI VE BUNDAN BÖYLE TÜRK VATANDAŞLARININ AB ÜLKELERİNE VİZESİZ GİDEBİLECEKLERİNİ DUYDUM. BU KONUDA BİLGİ VEREBİLİR MİSİNİZ?
Avrupa Birliği Adalet Divanı olarak da bilinen Avrupa Toplulukları Adalet Divanı, İngiliz makamlarınca iş kurma amacıyla yerleşme izni başvuruları reddedilen Veli Tüm ve Mehmet Darı isimli vatandaşlarımız hakkında 20 Eylül 2007 tarihinde karara varmıştır. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi edinebilmek için Bakanlığımızın 29 Eylül 2007 tarih ve 18 sayılı (/MFA_tr/BasinEnformasyon/BasinBilgiNotlari/2007/Eylül/BN18_29Eylul2007.htm) ve ayrıca 26 Ekim 2007 tarih ve 20 sayılı (/MFA_tr/BasinEnformasyon/BasinBilgiNotlari/2007/Ekim/BN20_26Ekim2007.htm) basın bilgi notlarını okumanızı öneririz.

AVUSTRALYA İLE İMZALANAN ÇALIŞMA VE TATİL VİZESİ HAKKINDA BİLGİ ALMAK İSTİYORUM. BU VİZE İÇİN HANGİ KURUMA VE HANGİ BELGELERLE BAŞVURMAM GEREKMEKTEDİR? AYRICA, AVUSTRALYA İLE UYGULANMAYA BAŞLAYAN “WORK AND HOLİDAY VİSA” ADLI VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ OLAN “GOVERNMENT SUPPORT LETTER” ADLI DEVLET ONAY MEKTUBUNU HANGİ MAKAMDAN NASIL ALABİLİRİM?
YÖK ile varılan mutabakat uyarınca, “Çalışma ve Tatil” vizesine başvuracak adayların tespitini anılan kurum yapacaktır. Bilahare aday listeleri Bakanlığımız aracılığı ile Avustralya’nın Ankara Büyükelçiliği’ne iletilecektir.

Dolayısıyla, bu konunun YÖK’ten takip edilmesi gerekmektedir.

X ÜLKESİNE GİTMEYİ DÜŞÜNÜYORUM. TÜRKİYE’DEKİ TEMSİLCİLİĞİ NEREDEDİR VE BU ÜLKEYE GİTMEK İÇİN VİZE ALMAM GEREKİYOR MU? VİZE GEREKİYORSA, BAŞVURU KOŞULLARI HAKKINDA NASIL BİLGİ EDİNEBİLİRİM?
Gideceğiniz ülkenin KONSOLOSLUĞUNUN irtibat bilgilerini BURADAN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ. Öte yandan, pasaportunuzun türüne gore vize almanız gerekip gerekmediğinde yine internet sitemizde bulabilirsiniz.

Vize almanızın gerekiyorsa, gideceğiniz ülkenin temsilciliği ile görüşerek başvuru koşulları hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

SCHENGEN BÖLGESİNİN GENİŞLEDİĞİNİ DUYDUM. HANGİ ÜLKELER SCHENGEN’E KATILDILAR?
1995 yılında yürürlüğe giren Schengen Sözleşmesiyle bu Sözleşmeye taraf ülkeler aralarındaki sınırları kaldırmışlar, vize ve sınır geçişleri için ortak uygulama ve kuralları benimsemişlerdir. Schengen üyesi ülkeler Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan ile AB üyesi olmayan İzlanda ve Norveç’dir. 2007 Aralık ayından itibaren Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya da Schengen’e katılmışlardır.


VizelerVize İçin İstenen Belgeleri Görmek İçin Tıklayın

Pasaport Türleri Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayın

Konsolosluk ve Büyükelçilik Bilgileri İçin Tıklayın

6 Yorum Var »

 1. İlk yurt dışına çıkışım olacaktı.Dolayısıyla ilk pasaportum.Hollanda’dan davetiye ile konsolosluğa yapmış olduğum vize talebim Pasaportuma vurulan damgada C tipi vize işaretlenerek red edilmiştir.Bu ne demektir?….İlerleyen tarihlerde pasaportumda yer alan red damgasının dezavantajları nelerdir?…Tekrar ne zaman vize başvurusu yapabilirim?….
  Teşekkürler…

  Comment by NEZİHE YEŞİLDAĞ — November 27, 2009 @ 12:50 am

 2. almanya gitmek için başvurulan vize ne kadar sürede alınıyor ve almanca bilmemiz gerekiyormu?tşkler

  Comment by beloc — February 3, 2011 @ 11:59 am

 3. Merhaba

  size ilk basta baze seyleri anlatacam ona göre yorum yaparsaniz sevirim.

  Ben Alman Vatandasim esimde türk beraber türkiyede yasiyoruz.
  09.03.2011 tarihinde vizeye basvurduk gidicegimiz sehirde Berlin ama malesef red cevabi aldik sebebde su geri dönecegimizi inandiramamisiz! Ben türkiyede ikametimi aldim 5 senelik burda yasicam dedim Almanlara.
  ben isteseydim esimi almanca sinavina giricekti kazanacakti ve almanyada yasicaktik ama bunuda yapmadim istemedik ama yinede red aldik

  simdi 2 basvuruyu yapicaz busefer bende girmeye calisicam.

  sizce inandirici ne suna biliriz.
  iks aradim onlardan yorumlarini istedim karsimda bi alman vardi bana dedigi suydu ikinizde mektup yazim esiniz girdiginde onuda versin

  baska napabiliriz ???

  pazartesi günü randevumuz ozaman kadar yazarsaniz sevinirim

  iyi geceler

  aysegül

  Comment by Aysegul — March 17, 2011 @ 3:19 am

 4. 01.01.1957 doğumlu TC 49408082218 nolu Yüksel Ünlü tır şöförüyüm. Macaristanda ceza yedim 6 ay yattım para cezasını yatırıp çıktım. Macaristandan gelen yazıda 04.05.2007 tarihinden 23.02.2011tarihine kadar şengel vizesi alamıyacaktır diye bir yazı geldi.MACARİSTAN KONSOLOSLUĞU İLE meyl yolu ile yazıştım. Macara giriş yasağınız bulunmamaktadır. AB Ülkelerinden birine şengel vizesi başvurusu yapabilirsiniz vize verip vermemeleri bizi ilgilendirmiyor diye meyl geldi. Şengel vizesine baş vuru yapsam alabilirmiyim. Yardımcı olmanızı saygılarımla arz ederim.

  Comment by Yüksel Ünlü — May 15, 2011 @ 1:35 am

 5. Merhaba,

  Vize istemeyen ülkelerden bazılarında 1 ay, 3 ay, 8 ay vize istenmediği yazılı, bazılarında ise hiçbirşey yazmıyor, sadece vize istenmiyor yazılı. Bu tür ülkelerde sürekli vizesiz kalınabiliyor mu acaba? Örnek: Belize, Şili, Salomon adaları

  Comment by Ertan Güney — April 2, 2012 @ 1:31 am

 6. Merhaba bir sorum olucak.. Vize uzatmak için, pasaportun bitiş tarihle vizenin bitiş tarihi arasında 1 yıl olması gerekir mi ? bi yerden duymustum

  Comment by Fatih — July 9, 2012 @ 2:02 am

Vize Soruları Hakkında Yorum Yaz